پیشینه نمایشگاه

پیشینه نمایشگاه زنان و تولید ملی

پیشینه نمایشگاه 

 • نمایشگاه یازدهم
 • ایجاد پایگاهی برای عرضه تولیدات با کیفیت داخلی در بازارهای جهانی

  شهریور 1396

 • نمایشگاه دهم
 • ایجاد تحول در استانداردهای عرضه و فروش

  اسفند 95

  استمرار و مداومت در برگزاری نمایشگاه زنان و تولید ملی، سبب شکل گیری شبکه به هم پیوسته و منسجمی شده است که در دهمین دوره نمایشگاه با هم افزایی تولیدکنندگان ایرانی و اعتمادشان به یکدیگر، ضمن روزآمد کردن شیوه های تبلیغ و برقراری سیستم فروش یکپارچه، به اوج انسجام رسیده و مسیر تحول در استانداردهای عرضه و فروش داخلی را هموار می نماید.

 • نمایشگاه نهم
 • تاکید بر نقش انکارناپذیر زنان در تحقق اقتصاد مقاومتی

  شهریور 1395

  تجربه هشت دوره برگزاری نمایشگاه زنان و تولید ملی و استقبال عمومی از آن، فرصتی فراهم کرد تا در نهمین دوره این نمایشگاه، نقش و سهم زنان در توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توانمندیهای بومی، بیش از پیش شناخته شود و بر این امر مهم صحه گذاشته شود که زنان ایرانی اگر زمینه و فضای کار مناسب داشته باشند، می توانند با مشارکت در امر تولید، سهم خود را در تحقق توسعه پایدار ایران اسلامی به خوبی ادا کنند.

 • نمایشگاه هشتم
 • شبکه سازی در میان برندها و مراکز مهارت آموزی کوثر

  اسفند 1394

  با توجه به گذشت هفت دوره از نمایشگاه زنان و تولید ملی تلاش بر این می باشد تا در دوره هشتم شبکه سازی در میان برندها و مراکز مهارت آموزی کوثر ، ترغیب برندها برای جذب بانوان سرپرست خانوار و ایجاد مراکز مهارت آموزی، ارتقا محصولات مراکز مهارت آموزی کوثر صورت گیرد.

 • نمایشگاه هفتم
 • ارتقا مسولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ مشتری مداری در بین برندهای ایرانی

  شهریور 1394

  با توجه به فرآیند طی شده در ادوار گذشته نمایشگاه زنان و تولید ملی ، جهت افزایش میزان پاسخ گویی تولید کنندگان و به تبع آن وفاداری مشتریان فراهم شد.

 • نمایشگاه ششم
 • اعتماد سازی بین مردم نسبت به برندهای ایرانی

  اسفند 1393

  اصلاحات صورت پذیرفته در طی پنج دوره گذشته سبب اعتماد بازدیدکنندگان و مشتریان به کالاهای عرضه شده ایرانی شده به گونه ای که مردم برنامه ریزی لازم را جهت تهیه اقلام خود در فواصل نمایشگاه نمودند.

 • نمایشگاه پنجم
 • گسترش فهم مشترک و همدلی بین تولیدکنندگان ایرانی (برندهای همراه و کوثرهای برند شده)

  شهریور 1393

  رفته رفته و با گذشت زمان در بین شرکت کنندگان حاضر در نمایشگاه همسویی ایجاد شد و همه شرکت کنندگان اعم از برند و مرکز مهارت آموزی کوثر به صورت شخصی به کسب و کار خود توجه نداشته و برای فضای نمایشگاه به عنوان یک جایگاه مشترک اهمیت ویژه ای قایل بودند.

 • نمایشگاه چهارم
 • شبکه سازی و اتصال کارآفرینان اجتماعی،نیروی کار و برندها

  اسفند 1392

  در پی تعاملات و روابط ایجاد شده دردوره های قبل با توجه به استعداد فروش و تولید حاضرین نمایشگاه زمینه لازم جهت ایجاد یک شبکه و هم افزایی ایشان هم سو با پتانسیل و ظرفیت آنها گردید.
  به نحوی که برندهای نیازمند کالا جهت عرضه ، خود به خود از ظرفیت تولید کنندگان دارای ظرفیت خالی استفاده نمایند البته این موضوع به صرف کالا منتهی نشده بلکه در سایر زمینه ها از جمله نیروی انسانی و مواد و ..... موجب تسری می یابد.

 • نمایشگاه سوم
 • رقابتی ساختن محصولات مراکز کوثر با برندها

  شهریور 1392

  در دوره سوم بازدید کنندگان به دنبال یافتن مزیت های تولیدات از بین این دو گروه تولید کننده بودند و از سوی دیگر برندها و مراکز کوثر با توجه به ظرفیت های خود به دنبال رقابت و کسب سهم بازار بیشتری بودند.

 • نمایشگاه دوم
 • آشنا ساختن برندها با مراکز کوثر و ستاد توانمند سازی

  اسفند 1391

  در دوره دوم برگزاری نمایشگاه زنان و تولید ملی به منظور ایجاد حس رقابت در مراکز مهارت آموزی کوثر و ارتقا کیفیت محصولات آنان و همچنین افزایش حضور مراجعه کنندگان به نمایشگاه از برخی از برندها در جهت حضور دعوت به عمل آمد.

 • نمایشگاه اول
 • نمایش توانمندی های مراکز مهارت آموزی و کارآفرینی کوثر

  شهریور 1391

  درراستای ایجاد بازار کار برای مراکز مهارت آموزی کوثر و آشنایی با روش های نوین خرده فروشی و محصولات آنان ستاد توانمند سازی اقدام به راه اندازی اولین دوره نمایشگاه زنان و تولید ملی در شهریور ماه 1391 نمود.
  این موضوع موجبات آگاهی ایشان با وضعیت بازار فروش در راستای ارتقاء کیفیت و قیمت محصولات برای تولید کنندگان را فراهم آورد به نحوی که دردوره های بعدی پیشرفت محسوسی در ارائه محصولات این مراکز چه در این نمایشگاه ها و چه در سایر فضاهای فروش ایجاد شد.

طراحی سایت: ایز وب