دات نت نیوک

درباره مراکز مهارت آموزی کوثر

تاریخچه مراکز مهارت آموزی کوثر و روند فعالیت در آن

معرفی مراکز مهارت آموزی کوثر

 • اين مراکز، در شهر تهران با رويکردي اقتصادي و اجتماعي– فرهنگي و با هدف آموزش و ايجاد توانمندي در زنان سرپرست خانوار به بهره برداري رسيد‌ ‌تا زنان سرپرست خانواري که نيازمند کمک و مساعدت هستند با ايجاد زمينه هاي مهارت آموزي و کارآفريني خودکفا شوند. مراکز مهارت آموزي کوثر در ساختمان هاي بعضا بلا‌ استفاده شهرداري مستقر شده اند که در مناطق مختلف شهر وجود دارند. با به وجود آوردن شرايط مطلوب در اين ساختمان ها و ارائه آن به کارآفرين اجتماعي، ساختمان هاي فوق الذکر به کارگاه‏ها و مراکز توليدي فرهنگي تبديل مي‌شوند.

شرايط پذيرش زنان سرپرست خانوار در مراکز مهارت آموزی کوثر

 • اشتغال در مراکزمهارت آموزی کوثرها شامل حال آن دسته از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش ستاد مي شود که داراي ويژگي هاي زیر باشند
  برخورداري از سلامت عمومي
  توانايي حضور فعال و مستمر در کوثر

شرايط پذيرش کارآفرينان اجتماعي

 • اولويت پذيرش کار‌آفرينان بر مبناي امتياز کسب شده در موارد زير تعيين مي شود:
  برخورداري از سابقه کار در حوزه هاي مرتبط و سابقه بيمه کارگاهي (متقاضي در سوابق قبلي، پرسنل خود را بيمه نموده باشد)
  تعداد فرصت اشتغال ايجاد شده براي زنان سرپرست خانوار
  دارا بودن مجوز فني وحرفه اي و يا توانمندي هاي خاص
  اشتهار به خوش نامي و عدم ورشکستگي
  هم راستا بودن مشاغل پيشين‌کار‌آفرينان با فعاليت پيشنهادي
  ثبت مؤسسه و داشتن برند
  گردش مالي بالا
  تحصيلات و تخصص و تعهد لازم
  بومي بودن کار‌آفرينان در منطقه مورد تقاضا.
طراحی سایت: ایز وب