دات نت نیوک

نظرسنجی

نظرسنجی

محل برگزاری و نحوه دسترسی به نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟




کیفیت کالاهای ارائه شده در نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟




قیمت کالاهای ارائه شده در نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟




تنوع کالاهای ارائه شده در نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟




طراحی کلی فضای نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟




در مجموع کیفیت برگزاری نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟




از چه طریقی از برگزاری این نمایشگاه مطلع شدید؟




ثبت نظر 
طراحی سایت: ایز وب