به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، زهرا صدر اعظم نوری، عضو شورای شهر تهران، با اشاره به جایگاه و نقش زنان در مدیریت شهری اظهار داشت: «با توجه به اینکه در شورای شهر پنجم 6 نفر از اعضاء را زنان تشکیل می دهند، به همین منظور نگاه به حضور و نقش زنان در عرصه مدیریت شهری یک نگاه مثبت است ضمن اینکه برآیند شورای پنجم به حضور زنان در عرصه های مختلف مدیریت شهری بسیار مثبت و موافق است. به همین منظور این موضوع را به صورت جدی دنبال می کنیم.»

او افزود: «به دنبال آن هستیم که حضور و نقش زنان به صورت گسترده تری در عرصه مدیریت شهری باشد. امروزه نقش آفرینی و اثرگذاری زنان در جامعه هرچند که نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده اما این افزایش پر رنگ و چشم گیر نیست.»

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش اضافه کرد: «در حال حاضر سهم زنان در سطوح مدیریتی 8 درصد بیشتر نیست، پس انتظار می رود در جامعه ای که 50 درصد از آن را بانوان تشکیل می دهند، تعداد زنانی که مسئولیت سیاست گذاری، راهبری، نظارت و اجرا را دارند در کشور افزایش یابد و آنها حضور چشم گیرتری در عرصه مدیریت شهری داشته باشند.»

صدراعظم نوری با بیان اینکه سهم زنان در عرصه مدیریت عالی و سطوح میانی چشم گیر نیست، تاکید کرد: «آقای رئیس جمهور به سازمان امور استخدامی کشور دستور داده است که امکاناتی باید فراهم شود که 30 درصد از پست ها به زنان اختصاص پیدا کند. امیدواریم که شرایط به خوبی فراهم شود تا بانوانی که دارای ظرفیت و تخصص لازم هستند بتوانند در عرصه های مختلف حضور پیدا کنند و جامعه را از توانمندی خود برخوردار کنند.»

او  تصریح کرد: «برگزاری نمایشگاه های فصلی مختص زنان سرپرست خانوار می تواند زمینه ظهور و بروز بیشتر استعدادهای این افراد را فراهم کند.»

نماینده پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش ادامه داد: «زنان کارآفرین همیشه به دلیل خلاقیت و نوآوری و همچنین استفاده از فرصت ها جایگاه ها مناسبی را در جامعه به دست خواهند آورد و اگر این کارآفرینی گسترده شود، فرصت ظهور و بروز زنان در جامعه افزایش چشم گیری خواهد داشت.»